Bemiddeling & Moderator

Wat doet een bemiddelaar/moderator ?
Een goed debat -of noem het bespreking of overleg - heeft als doel de mening van elke betrokkene duidelijk te kaderen. Zo worden misvattingen omtrent de kern van een betoog vermeden. Een moderator is geen betrokken partij en derhalve goed geplaatst om een objectieve samenvatting te maken van de aangereikte argumenten en/of standpunten. Hij zoekt naar raakvlakken in plaats van verschillen. De bijstand van een moderator vergroot de slaagkans op overeenstemming aanzienlijk. Steeds vaker wordt een moderator ook gevraagd voor advies en/of assistentie bij een ceremonie.

Belangrijk: een moderator levert geen bijkomende expertise over het onderwerp van een geschil of overleg maar begeleidt de besprekingen erover.

Aanbod

  • kaderen van raakvlakken en zoeken naar overeenstemming bij meningsverschillen
  • begeleiden van het overleg bij belangrijke beslissingen (bv.: aankoop, verkoop, verhuis naar het buitenland, verandering van job)
  • in goede banen leiden van delicate besprekingen, zowel bij particulieren als in de schoot van een onderneming of vereniging
  • assistentie bij een ceremonie (lezingen, bindteksten, eindredactie, ...)