Coaching

‘Coaching’ is een vaak onderschatte activiteit. Waar deze in de sport algemeen gekend is, doen particulieren of bedrijven minder courant beroep op een externe coach.
Velen houden zich aan een traject van ‘learning on the job’ waarbij het meestal uitsluitend over de functionele inhoud gaat.

Medewerkers die promoveren naar leidinggevende of kader dienen attent gemaakt op het belang van menselijk kapitaal en hoe hiermee om te gaan.
Voor starters of jobhoppers kan ‘coaching’ een wereld van verschil maken. Inhoud en stijl van een motivatiebrief en het trainen voor een sollicitatiegesprek,specifiek geënt op het bedrijf in kwestie, versterken het zelfbeeld van de kandidaat en vergroten de slaagkans aanzienlijk.

Aanbod

  • advies en training voor een sollicitatiegesprek (op maat van het bedrijf waar je solliciteert)
  • advies en training voor een toespraak of lezing
  • advies voor het actief deelnemen aan vergaderingen
  • begeleiding van belangrijke stappen in de carrière (van medewerker naar leidinggevende, van leidinggevende naar kader)