Communicatie & Copywriting

Communicatie is de olie in het raderwerk van onze samenleving: een gesprek, een brief of mail, een artikel, een lezing of een toespraak, communicatiekanalen  en overlegstructuren in een onderneming.  Efficiënt vergaderen, adverteren ,solliciteren, het gebruik van sociale media … 

Inhoud, timing en stijl van de boodschap zijn bepalend voor het beoogde resultaat.

Aanbod

  • optimaliseren van stijl en woordkeuze in teksten (motivatiebrief bij sollicitatie, toespraak, lezing, correspondentie allerlei...)
  • schrijven van een redactioneel artikel, toespraak, commerciële boodschap, bedrijfsnota of gedenkenistekst (bij geboorte, overlijden, jubileum of speciale gelegenheid)
  • analyseren en optimaliseren van de communicatiestroom en/of de overlegstructuur binnen een onderneming of vereniging
  • advies aangaande het gebruik van sociale media