Meer weten over communicatie?

Goed communiceren begint bij aandachtig luisteren.

Je kan pas een zinvol gesprek voeren als je een duidelijk beeld hebt van de boodschap van jouw gesprekspartner(s).

Lees meer

Eenvoudig taalgebruik is de sleutel tot een goed begrip en positieve interactie.

Pas je communicatie aan je publiek aan. Wees duidelijk en concreet en vermijd vakjargon of complexe begrippen.

Lees meer

Lichaamstaal, vaak onderschat.

Lees meer

Je hebt er meer dan waarschijnlijk een zintuig voor, al is het soms wel erg duidelijk hoe iemand jouw inbreng – of die van een andere gesprekspartner – interpreteert.

Woord, geluid en beeld – maak de juiste keuze.

Lees meer

Afhankelijk van het onderwerp en de doelgroep kies je voor een gepaste omgeving en een relevant communicatiemiddel.

Online communicatie, vaak ‘gepakt’ in snelheid.

Vroeger werd leerlingen aangeleerd een brief eerst in een ‘klad’versie te maken en pas na grondige herlezing netjes over te schrijven.

Lees meer

Gelijk hebben of gelijk krijgen?

Het is niet evident je gesprekspartner(s) van een stelling te overtuigen. Betrek hen persoonlijk in de problematiek, zo kom je makkelijker tot resultaat.

Lees meer

Hoe belangrijk is charisma?

Lees meer

Charisma is de optelsom van kenmerken waardoor jouw persoon een perceptie (uitstraling) van rust en (zelf)vertrouwen genereert.

Stem en timbre, degelijke instrumenten.

Lees meer

We hebben het er ook over in de rubriek ‘charisma’. Stemklank en timbre zijn belangrijke instumenten bij het brengen van jouw boodschap.

Vergadertechnieken.

De meeste vergaderingen , zoniet alle, duren te lang. Een vergadering die meer dan twee uur in beslag neemt wordt in sneltempo contraproductief.

Lees meer

Goed communiceren = efficiënt ondernemen.

Zorg voor structuur en transparantie en vermijd zo ‘wandelgang’-communicatie.

Lees meer

‘Schrijven’ is niet gelijk aan ‘zeggen’.

Lees meer

Schrijftaal is geen spreektaal en omgekeerd. Een gouden regel bij het schrijven van teksten:
‘kill your darlings”.

Spreken voor een publiek.

Lees meer

…is weinigen gegeven.
Toch kan je het leren.

Impulsief = explosief.

Slaande deuren en rondvliegend porselein hebben zelden tot overeenstemming geleid.

Lees meer

Een leugen om bestwil?

Deze stelling is zo ingeburgerd dat we ze meestal ook aanvaarden, maar is dit wel aan te raden?

Lees meer

Goede leiders durven zich kwetsbaar opstellen.

Lees meer

Een goede leider staat open voor alternatieven. Dit getuigt van een constructieve betrokkenheid en past in een modern ‘people management’.

Lezersbrieven, een ongecensureerde spiegel van de maatschappij.

Lees meer

Elk zich respecterend tijdschrift ( on- en offline) heeft een lezersrubriek. Hoe interpreteren we deze meningen en als je wil reageren, hoe pak je dit best aan?

Durven conclusies trekken.

Niet elk debat dient tot overeenstemming te leiden…

Lees meer

De kracht (?) van humor.

Humor werkt ontwapenend maar niet iedereen heeft de gave om humor op de juiste manier te brengen.

Lees meer

Het belang van dossierkennis.

Lees meer

Hoe overtuigend je ook uit de hoek komt, zonder gedegen dossierkennis val je snel door de mand.

Klachten kunnen ook goede marketing zijn.

Lees meer

Een klacht over een product of dienst ontvangen is niet prettig. Toch kan je deze aanwenden om jouw imago te versterken.