De kracht (?) van humor

Humor werkt ontwapenend maar niet iedereen heeft de gave om humor op de juiste manier te brengen.

Dit is een moeilijke. Goede humor berust op het aanvoelen en het gepast inspelen op een gebeurtenis, een onverwachte situatie of als repliek op een open vraag. Stand-up comediens plaatsen zichzelf dikwijls in de slachtofferrol om nadien eenzelfde situatie te enten op iemand uit het publiek. Meestal gebeurt dit subtiel en gunt men de “finale” ook aan het publiek. Dit is een gave. Als je al het geluk hebt dat een gebeurtenis of tekst je toelaat een grapje te maken (bv. een woordspeling) doe dit dan subtiel en begin niet onmiddellijk zelf te lachen. Pas als je publiek positief reageert kan je je hierbij aansluiten door een stilte in te lassen en hen met een glimlach aan te kijken. Overdrijf niet en reken vooral op je eigen spontaniteit om enig animo in jouw communicatie te brengen.

Meer weten over communicatie