Een leugen om bestwil ?

Deze stelling is zo ingeburgerd dat we ze meestal ook aanvaarden, maar is dit wel aan te raden?

Een leugen is het ontkennen of bewust verzwijgen van de ware toedracht. In het kader van een constructieve communicatie kunnen we niet anders dan dit een onvoorzichtige handelswijze noemen. Iedereen is gebaat bij de waarheid. Hier dienen we wel het onderscheid te maken tussen objectieve informatie en eenzijdige interpretatie. Als een gegeven of gebeurtenis onweerlegbaar is vastgesteld heeft het geen toegevoegde waarde dit voor de betrokkene(n) te ontkennen of te verzwijgen. Heb je het er moeilijk mee zelf de boodschap te brengen verwijs dan door naar iemand die dit wel kan. Zowel in een zakelijk onderhoud als in een persoonlijke context eist de waarheid altijd haar rechten op.

Meer weten over communicatie