Goed communiceren begint bij aandachtig luisteren

Je kan pas een zinvol gesprek voeren als je een duidelijk beeld hebt van de boodschap van jouw gesprekspartner(s).

Gun de spreker(s) voldoende tijd en wacht enkele ogenblikken alvorens zelf het woord te nemen. Indien iets niet duidelijk is, stel dan bijkomende vragen. Dit accentueert jouw luisterbereidheid. Is het een occasioneel gesprek – bv een toevallige ontmoeting – maak dan eerst voor jezelf uit of je voldoende tijd en/of zin hebt om een gesprek te voeren. Heb je bv een dringende afspraak, maak dit dan op een vriendelijke manier duidelijk en nodig je gesprekspartner uit het gesprek op een ander ogenblik verder te zetten. Wees hierover concreet, bv “ik contacteer je straks, morgen….” En doe dit dan ook. Of nodig je gesprekspartner uit jou op een ander ogenblik te contacteren en maak ook dit concreet.bv : ‘”kan je mij hierover morgenmiddag even bellen? Dat schikt mij beter.” Indien je helemaal niet geïntreresseerd bent om dit gesprek te voeren maak dit dan ook onmiddellijk en op een hoffelijke manier duidelijk, bv : “het spijt me, maar ik heb geen interesse in een/dit gesprek.”

Meer weten over communicatie