Goed communiceren = efficiënt ondernemen

Zorg voor structuur en transparantie en vermijd zo ‘wandelgang’-communicatie.

Een onderneming is een raderwerk van activiteiten met één gezamenlijk kenmerk: ze zijn alle onderling verbonden. Een goed gestructureerde interne communicatiestroom, zowel “top down” (van de directie naar de basis) als “bottom up” (van de basis naar de directie) is dé sleutel voor optimale efficiëntie. De hierdoor ontstane interactie genereert niet alleen een grote betrokkenheid bij alle werknemers maar zorgt vooral voor een efficiënt gestuurde “workflow”. Zo kan snel bijgestuurd worden. Dit vertaalt zich in een opwaardering van het menselijk kapitaal en een grote loyaliteit.
Externe bedrijfscommunicatie is belangrijk voor het imago van de onderneming. Naast marketingactiviteiten bevat deze ook contacten met de media. Deze zijn erg gevoelig voor beeldvorming en dienen zorgvuldig voorbereid en professioneel gebracht.

Meer weten over communicatie