Goede leiders durven zich kwetsbaar opstellen.

Een goede leider staat open voor alternatieven. Dit getuigt van een constructieve betrokkenheid en past in een modern ‘people management’.

Een succesvol leider durft ook de eigen mening in vraag stellen. Open staan voor andere standpunten draagt bij tot een beter resultaat en bevestigt tevens de waarde die de leider hecht aan de inbreng van zijn medewerkers. De (samen) genomen beslissingen creëren bovendien een breder draagvlak en een versterkte motivatie. Door zich kwetsbaar op te stellen toont de leider dat hij oor heeft naar alternatieven en zodoende steeds de beste oplossing nastreeft. Inspraak mag in deze context echter niet verward worden met bevoegdheid. Een bedrijf leiden doe je immers niet bij referendum.

Meer weten over communicatie