Hoe belangrijk is charisma ?

Charisma is de optelsom van kenmerken waardoor jouw persoon een perceptie (uitstraling) van rust en (zelf)vertrouwen genereert.

Charisma start bij het uiterlijk (fysiek en voorkomen) en wordt bevestigd door de manier waarop de boodschap gebracht wordt.
Afhankelijk van de doelgroep en de omstandigheden kan charisma een bepalende rol spelen. In een besloten vergadering met inhoudelijk sterke profielen zal charisma pas renderen als het ondersteund wordt door dossierkennis en gedegen argumenten. Als je spreekt voor een breder publiek kan charisma jouw betoog wel beïnvloeden.
Een spreker van kleine gestalte die bij het betreden van het prodium de microfoon in de allerlaagste stand schuift genereert een glimlach op menig gezicht. Iemand van 1m90 daarentegen neemt fysiek het hele spreekgestoelte in en trekt onmiddellijk de aandacht.
Als de spreker van kleinere gestalte beschikt over een warme,aangename stem terwijl de langere persoon eerder aarzelend begint, nuanceert dit beeld.
Als beiden echter de materie beheersen en door dossierkennis het publiek weten te boeien eindigen zij op gelijke voet. ‘Mooie’ mensen vangen meer aandacht maar genereren ook hogere verwachtingen. Een Ferrari zonder motor brengt je immers niet ver….
Een verzorgd voorkomen ligt echter wel binnen ieders bereik.

Meer weten over communicatie