Impulsief = explosief

Slaande deuren en rondvliegend porselein hebben zelden tot overeenstemming geleid.

Een gesprek heeft een doel. Je wil informatie doorgeven maar evenzeer ontvangen om zo een duidelijk beeld van een boodschap te krijgen. We verwezen eerder reeds naar het belang van luisterbereidheid. Gun je gesprekspartner(s) deze ruimte en reageer niet telkens je een element in het betoog opvangt dat niet strookt met jouw mening. Indien een spreker te lang over het onderwerp doorgaat alvorens je de kans krijgt weerwoord te geven, onderbreek dan met een vormelijke opmerking: ‘Mijn excuses dat ik u onderbreek. Mag ik een vraag tussendoor zodat ik een duidelijker beeld krijg van uw standpunt?’. Dergelijke vraag kan moeilijk genegeerd worden vermits ze ook voor de spreker een constructieve context heeft. Het geeft je wel de kans het gesprek een andere richting uit te sturen.
Impulsief op één element in een betoog reageren met een ongepaste – lees onderbrekende - tussenkomst, creëert vaak een inhoudsloos spervuur van opmerkingen die aan het doel van het gesprek voorbijgaan.

Meer weten over communicatie