‘Schrijven’ is niet gelijk aan ‘zeggen’

Schrijftaal is geen spreektaal en omgekeerd. Een gouden regel bij het schrijven van teksten: ‘kill your darlings”.

Een tekst brengt een boodschap. Een boodschap moet duidelijk zijn, helder en direct naar de kern van het onderwerp leiden. Velen hebben de neiging om duidelijkheid te vertalen in “veel”. Niets is minder waar. “Veel“ schrikt de lezer af. Het is niet denkbeeldig dat hij onderweg afhaakt. Schrijf je een artikel, een brief, een bedrijfsnota of welke andere tekst ook, start dan met het spontaan neerschrijven van alles wat in je opkomt als vermeldenswaard. Het resultaat is een ongeordende tekst met een aantal herhalingen en omschrijvingen die er waarschijnlijk niet echt toe doen. “Kill your darlings”: schrap alles wat voor deze communicatie niet relevant is en tracht de essentie van de boodschap te vatten in korte, krachtige zinnen.

Meer weten over communicatie