Stem en timbre, degelijke instrumenten.

We hebben het er ook over in de rubriek ‘charisma’. Stemklank en timbre zijn belangrijke instumenten bij het brengen van jouw boodschap.

De gemiddelde toehoorder zal zijn referentiekader halen bij de media (radio, tv). Hij vergelijkt jouw intonatie, ritme en timbre onbewust met wat hij daar frekwent hoort. Het is vanzelfsprekend niet iedereen van nature uit gegeven over een warme, innemende stem te beschikken. Al baart oefening kunst, je mag nooit overdrijven. Blijf zoveel mogelijk je natuurlijke ‘zelf’ en vermijd een bepaalde stijl of intonatie te copiëren. Dit geldt ook voor andere talen.Vaak wordt een spreker die de rollende Franse ‘r’ beklemtoont omdat hij denkt hiermee te scoren, net geconfronteerd met een kunstmatig aanvoelen bij het publiek. Hetzelfde gebeurt met een geforceerde Engelse tongval. Niet doen! Blijf wie je bent en focus op een verzorgd taalgebruik.

Meer weten over communicatie