Woord, geluid en beeld – maak de juiste keuze.

Afhankelijk van het onderwerp en de doelgroep kies je voor een gepaste omgeving en een relevant communicatiemiddel.

Bij een beperkt gezelschap kies je voor een aangepaste ruimte. Voor een groot publiek hou je rekening met je eigen zichtbaarheid. In principe moet je elke toehoorder kunnen aankijken. Zo komt jouw boodschap goed over en genereer je instant aandacht en makkelijk interactie. Soms is het aangewezen nadien een resumerende tekst mee te geven. Dit biedt de mogelijkheid enkele essentiële zaken te benadrukken en/of bijkomende info mee te geven (bv jouw contactgegevens). ‘Een beeld zegt meer dan duizend woorden’. Dit gezegde doelt vooral op het sfeerscheppende aspect, tenzij het om didactisch materiaal gaat of een presentatie (bv een powerpoint). Hetzelfde geldt voor geluid (muziek, klank,…) waarbij ook het volume een bepalende rol speelt. Hou rekening met de effect van deze instrumenten. Zij moeten jouw boodschap ondersteunen, niet domineren.

Meer weten over communicatie